Deloitte Touche Tohmatsu     Deloitte Touche Tohmatsu
Diğer Deloitte Siteleri
Deloitte Türkiye
Verginet.net
Denetimnet.net
career.deloitte.com.tr
Webcast
Uzman bir bakış açısı ile gündemi takip etmek mi istiyorsunuz? Çeşitli konular üzerine eğitimlerin ve üst düzey yöneticileri ilgilendiren güncel konuların Deloitte'un uzman kadrosu tarafından aktarıldığı Webcast'ler sizin ve şirketinizin son gelişmeleri hep zirveden takip etmesini sağlayacaktır. Ana sayfamızda yer alan Webcast'ler, 90 günün sonunda arşive girmektedir.
Türkiye'de ilk defa Deloitte'in katkılarıyla hayata geçen Webcast'ler sizlere;
- Eğitici-Webcast'ler ortalama 30 dakika sürmekte ve geniş bir yelpazede değişik konuları içermektedir.
- Interaktif- Webcast'ler hakkında görüşlerinizi yansıtabileceğiniz anketler sunmaktadır.
- Elverişli-Webcast'leri istediğiniz zaman ofisinizden veya evinizden izleme olanağı sunmaktadır.
- Esnek- Webcast'ler arşivlerde yer almaktadır ve istenildiği zaman erişim sağlanmaktadır.
Güncel Sunumlar
Arşivdeki Webcast'ler
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim - Bölüm 3 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Webcast Serimizin üçüncü bölümünde, çeşitli fıratlarda müşterilerimiz ile paylaştığımız "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" adlı sunumun devamını webcast olarak gerçekleştireceğiz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sıtkı Anlam Altay'ın sunduğu "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" konulu webcast'imizde 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere getireceği yenilikleri sizler ile paylaşıyor olacağız.

Bu Webcast?imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır;

 • Özellikli İşlemler
 • Ticari İşletme'lerde yenilikler
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Somut Olarak Neler Getiriyor? 
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Zaman Çizelgesi

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim - Bölüm 2 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Webcast Serimizin ikinci bölümünde, çeşitli fıratlarda müşterilerimiz ile paylaştığımız "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" adlı sunumun devamını webcast olarak gerçekleştireceğiz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sıtkı Anlam Altay'ın sunduğu "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" konulu webcast'imizde 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere getireceği yenilikleri sizler ile paylaşıyor olacağız.

Bu Webcast?imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır;

 • Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi
 • Genel Kurul'daki Yenilikler
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Kılavuzu ve Kurumsal Yönetim
 • Limited Ortaklıklar Hukuku'ndaki Yenilikler
 • Ortağın ve Şirketin Çeşitli Aktörlerle İlişkileri
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim - Bölüm 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Webcast Serimizin ilk bölümünde, çeşitli fıratlarda müşterilerimiz ile paylaştığımız "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" adlı sunumun webcast'ini gerçekleştireceğiz. Deloitte Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama Ortağı Mehmet Sait Gözüm ile Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sıtkı Anlam Altay'ın sunduğu "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim" konulu webcast'imizde 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere getireceği yenilikler ifade edilmektedir.

Bu Webcast?imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır;

 • Şirket Kuruluş Aşamasındaki Yenilikler
 • Yönetim Kurulu?na getirilen Yenilikler
 • Şirket Yönetim Organlarının Yapısı
 • Yönetim Kurulunun İşleyişi ve Yöneticinin Konumu
TMS (UFRS) Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Hazır Olunur? Bağımsız Denetim

Deloitte Türkiye Denetim Kıdemli Müdürü Neslihan BEYHAN'ın sunduğu "TMS (UFRS) Nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Hazır Olunur?" konulu webcast'imizde, 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber uygulama kapsamına dahil edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standart'larına geçiş hakkında bilgi verilmektedir. Şirketlerin, 1 Ocak 2013'den itibaren tüm kayıtlarını ve mali tablolarını TMS (UFRS)?ye göre hazırlayabilmek için ihtiyaç duyacakları yol haritası ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Bu webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Ülkemizde ve Dünya?da UFRS
 • TMS (UFRS) dönüşümü yol haritanız
 • Başarılı dönüşüm esasları
 • Deloitte olarak size nasıl yardımcı oluruz?
Sizden Sonra Geminin Kaptanı Kim Olacak? Kurumsal Yönetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Sizden Sonra Geminin Kaptanı Kim Olacak?" konulu kurumsal yönetim webcast'imizde, ülkemizde faaliyet gösteren tüm aile işletmelerinin devamlılığı açısından önemli bir yere sahip olan, geleceğin liderini belirleme (Halefiyet) planına değinilmektedir.  Başarılı bir halefiyet modeli oluşturmak için gereken yol haritası ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Şirketinizin değerini sürdürmek ve devretmek
 • Aile mülkiyeti ve finansal bağımsızlık
 • Kusursuz hazırlanmış acil durum planları
 • Yönetici halefi sahneye çıkmaya hazır mı?
 • Uyum / Farklı oyuncuların rollerini dengelemek
Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirliği Yönetmek Kurumsal Yönetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirliği Yönetmek" konulu kurumsal yönetim webcast'imizde, aile işletmelerinin yapısına genel bir bakış ve aile işletmelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli kurumsal süreklilikler değerlendirilmiştir. Başarılı bir yönetim modeli oluşturmak için gereken yol haritası ve başarı faktörleri ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Aile işletmelerinin özelliklerine genel balış
 • Aile işletmelerinde sürdürülebilirliği etkileyen hususlar
 • Aile işletmelerinde sürdürülebilirliği yönetmek
 • Yol haritası ve başarı faktörleri
Suistimal Riskinin Yönetilmesi Risk Yönetimi

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN ve Kurumsal Risk Hizmetleri Müdürü Müge ALŞAN'ın sunduğu "Suistimal Riskinin Yönetilmesi" konulu risk yönetimi webcast'imizde, suistimal, hile ve usulsüzlük gibi konuların işletmeler üzerinde oluşturduğu riskler incelenmiştir. Söz konusu risklerin şirket yönetimleri tarafından nasıl yönetileceği ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Risk Yönetimi webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Suistimal riskinin yönetilmesi
 • Organizasyon ve yapı
 • Suistimal risk değerlendirmesi
 • Önleme ve tespit etme
 • Soruşturma ve raporlama
 • Risk yönetimi için destek verebileceğimiz alanlar
Denetim Komitesi: Bağımsız Denetimin Gözetimi Denetim Komitesi

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Denetim Komitesi: Bağımsız Denetimin Gözetimi" konulu denetim komitesi webcast'imizde, SPK ve BDDK Düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi uygulamaları ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Denetim Komitesi webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Denetçi Niçin Bağımsız Olmalıdır?
 • Denetçinin Bağımsızlığı Nasıl Sağlanır?
 • Bağımsız Denetimin Katma Değeri Nedir?
 • Bağımsız Denetçinin Seçimi
 • Bağımsız Denetimin Gözetimi
 • Bağımsız Denetçinin Seçimi ve Bağımsız Denetimin Gözetimine İlişkin Başarı Faktörleri
 • Görüş ve Öneriler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Genel

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN ve Kurumsal Risk Hizmetleri Müdürü Müge ALŞAN?ın sunduğu " Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum " konulu webcast'imizde, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı ile ilgili yayınlanmış olan yönetmelik kapsamında; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri, bankacılık faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla posta ve telgraf teşkilatı genel müdürlüğünün oluşturmakta yükümlü oldukları uyum programının kapsam ve uygulama esasları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Amaç ve Kapsam
 • Kurum Politikası ve Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yönetmelik Kapsamında Kurumunuza Destek Verebileceğimiz Alanlar

Saydamlığa Ulaşmada İç Denetimin Rol ve Sorumlulukları İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Saydamlığa Ulaşmada İç Denetimin Rol ve Sorumlulukları? konulu iç denetim webcast'imizde şeffaf ve güvenilir mali bilgilere ulaşmak için iç denetim mesleğinin gerektirdiği rol ve sorumluluklar değerlendirilmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında kurumların maruz kaldığı küreselleşme, teknolojik gelişim, bilgi toplumu olma, kurumsal yönetim ilkeleri, AB müzakere süreci ve yasal düzenlemeler mali saydamlığa ulaşma yolunda denetimin rol ve sorumluluklarını öne çıkarmaktadır.

İç Denetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Giriş
 • Tanımlar
 • Saydamlığa Ulaşmada İç Denetimin Rolünü etkileyen Faktörler
 • Saydamlığa Ulaşmada İç Denetimin Rol ve Sorumlulukları
 • Görüş ve Öneriler
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Iç Denetim İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN ve Deloitte Academy Genel Müdürü Kuğu ALPER?in sunduğu " Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Iç Denetim" konulu Iç Denetim webcast'imizde, kamu yönetiminde sorumluluk ve denetim anlayışının değişimine neden olan yaklaşımları ve öncelikleri irdeleyerek kamu yönetiminde kurumsal yönetim ve iç denetimin rolü ile düzenleme ve uygulama sürecinde kritik başarı faktörlerine ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Kamu Yönetimine Genel Bakış
 • Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Öncelikler
 • Kurumsal Yönetim : Kamu Yönetiminde Değişim, Gelişim ve Güven
 • Kamu Sektörünün Kurumsal Yönetiminde İç Denetimin Rolü
 • Düzenleme ve Uygulama Sürecinde Başarı Faktörleri
 • Sonuç
Denetim Komitesi: Komite Üyelerinin Bağımsızlığı ve Nitelikleri Denetim Komitesi

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Denetim Komitesi: Komite Üyelerinin Bağımsızlığı ve Nitelikleri " konulu denetim komitesi webcast'imizde, SPK ve BDDK Düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi uygulamaları ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Denetim Komitesi webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Komite Üyeleri Niçin Bağımsız Olmalıdır ?
 • Komite Üyelerinin Bağımsızlığı Nasıl Sağlanır ?
 • Komite Üyelerinde Olması Gereken Nitelikler
 • Komite Üyelerinin Bağımsızlığı ve Niteliklerine İlişkin SPK ve BDDK Düzenlemeleri
 • Görüş ve Öneriler
İç Denetim Nedir? ? Yöneticiler için temel bilgiler İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN ve Denetim Kıdemli Müdürü Güler BAYRAM?nın sunduğu " İç Denetim Nedir ? ? Yöneticiler için temel bilgiler " konulu iç denetim webcast'imizde, İç Denetim hakkında temel bilgiler, iç denetimin gelişimi ve geleceğini etkileyen faktörler, iç denetim hakkında nasıl farkındalık yaratılacağı ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetimiz webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • İç Denetim Nedir?
 • İç Denetim hakkında temel bilgiler
 • İç Denetimin gelişimi ve geleceğini etkileyen faktörler
 • İç Denetim hakkında nasıl farkındalık yaratılır?
 • Görüş ve Öneriler
Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu "Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim" konulu kurumsal yönetim webcast'imizde kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin aile şirketleri için önemine ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim webcast?imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Aile şirketlerine genel bakış
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
 • Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim
 • Görüş ve Öneriler
Denetim Komitesi: Rol ve Sorumluluklar Denetim Komitesi

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu ?Denetim Komitesi: Rol ve Sorumluluklar? konulu denetim komitesi webcast?imizde ülkemiz için yeni olan ve her geçen gün hızla değişen piyasa koşullarında önemi artan denetim komiteleri ile ilgili SPK ve BDDK düzenlemeleri çerçevesinde uygulamalar hakkında görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

Denetim komitesi webcast'imiz aşağıda yer alan plan ve çerçevede sunulmaktadır:

 • Denetim Komitesinin İşlevi
 • Denetim Komitesinin Katma Değeri
 • Denetim Komitesinin Oluşumu
 • Denetim Komitesinin Rol ve Sorumlulukları
 • Görüş ve Öneriler
İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu " İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı" konulu iç denetim webcast'imizde Uluslararası İç Denetim Standartları içinde yer alan nitelik standardı, ?Kalite Güvence ve Geliştirme Programı? na ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Kurumsal Yönetim ve Kalite Güvencesi
 • İç Denetimin tanımı ve Değişen Rolü
 • Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
 • Dünya ve Türkiye Uygulamaları
 • Hazırlık ve Uygulama Süreci için Görüş ve Öneriler
 • Başarı Faktörleri ve Yol Haritası
 • Sonuç
İç Denetim ile ilgili Düzenlemelere Genel Bakış İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN'un sunduğu " İç Denetim ile ilgili Düzenlemelere Genel Bakış" konulu iç denetim webcast'imizde; SPK ve BDDK Mevzuatı, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Türkiye?de iç denetimin gelişimi ve geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, işletmelerimiz ve denetim profesyonelleri için yönetilmesi gereken fırsatlara ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetim webcast'imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Giriş
 • Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri
 • Düzenlemelere Genel Bakış
 • Kurumsal Yönetim, Yaklaşım ve İlkeler
 • Uygulama Sürecinde Başarı Faktörleri
 • Görüş ve Öneriler
Basell II Düzenlemeleri ve Şirketler İçin Yol Haritası Risk Yönetimi

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güler ARAS ve Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN?un sunduğu ?Basell II Düzenlemeleri ve Şirketler İçin Yol Haritası? konulu webcast?imizde Basel Bankacılık düzenlemeleri, Basel II Bankacılık düzenlemelerine duyulan gereksinim ile Basel II?nin Basel I?den farklılıkları hakkında kısa bir sunum yapılmıştır. Bu webcast aynı zamanda Basel II?de şirketlerin kredilendirilmesinde benimsenen yaklaşımlar ve kredi riskinin ölçümünde temel alınan göstergeleri ele alarak Basel II?nin şirketlere getirdiği değişiklikleri sunmaktadır. Son olarak ise uygulama sürecinde faydalı olabilecek görüş ve öneriler paylaşılmaktadır. Basel II webcast?imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Basel Bankacılık Düzenlemeleri,
 • Basel II Bankacılık Düzenlemelerine Duyulan Gereksinim,
 • Basel II?nin Basel I?den Farkı,
 • Basel II?de Şirketlerin Kredilendirilmesinde Yaklaşımlar,
 • Kredi Riskinin Ölçümünde Temel Alınan Göstergeler,
 • Basel II?nin Şirketler için Getirdiği Değişiklikler,
 • Basel II Sürecinde Şirketler İçin Kritik Başarı Faktörleri.

 

İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN?un sunduğu ?İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi? konulu iç denetim webcast?imizde işletmelerde iç denetim faaliyetinin başlatılmasını gerekli kılan gelişmeler, düzenlemeler, kurumsal yönetim ile ilişkisi, iç kontrol sistemi, iç denetim faaliyetinin rolü ve katma değeri, iç denetim faaliyetinin başlatılmasında başarı faktörleri, uygulama için görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetim webcast?imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Dünya ve Türkiye?de Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri,
 • Kurumsal Yönetim Çerçevesi, Roller ve Sorumluluklar,
 • İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Nedir?
 • İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Rolü ve Katma Değeri,
 • İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri,
 • Uygulama için Görüş ve Öneriler
İşletmelerde İç Denetimin İç Denetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN?un sunduğu ?İşletmelerde İç Denetimin Kurulması, Rolü ve Önemi? konulu iç denetim webcast?imizde işletmelerde iç denetim faaliyetinin başlatılmasını gerekli kılan gelişmeler, düzenlemeler, kurumsal yönetim ile ilişkisi, iç kontrol sistemi, iç denetim faaliyetinin rolü ve katma değeri, iç denetim faaliyetinin başlatılmasında başarı faktörleri, uygulama için görüş ve öneriler paylaşılmaktadır.

İç Denetim webcast?imiz aşağıda yer alan plan çerçevesinde sunulmaktadır.

 • Dünya ve Türkiye?de Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri,
 • Kurumsal Yönetim Çerçevesi, Roller ve Sorumluluklar,
 • İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Nedir?
 • İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Rolü ve Katma Değeri,
 • İşletmelerde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri,
 • Uygulama için Görüş ve Öneriler
Nedir Bu Kurumsal Yönetim? Kurumsal Yönetim

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil UZUN ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Koordinatörü Güray KARACAR?ın konuşmacı olarak katıldıkları ?Nedir Bu Kurumsal Yönetim? konulu webcast?imizde; kurumsal yönetim kavramının ortaya çıkışı, kapsamı, farklı şirket yapıları için kurumsal yönetim gereklilikleri ve kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirirken izlenebilecek bazı temel uygulamalar aşağıda yer alan sunum planı çerçevesinde aktarılmaktadır.

 • Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı
 • Dağılmış Mülkiyet Yapısı
 • Mülkiyet ve Kontrol Ayrımı
 • Kurumsal Yönetimin Kapsamı
 • Kurumsal Yönetimde Dört Temel İlke
 • Kurumsal Yönetim Neden Gerekli
 • Aile Şirketleri için Önemi
 • Kurumsal Yönetim İlkelerini Uygularken
 • Türkiye?deki Gelişmeler
 
     
Yazılım ve Tasarım Netwise-Praksis
©2016 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.